Klimafordelene med solceller

Vi er engasjert i å bygge løsninger for fremtiden, noe som innebærer et aktivt bidrag til det grønne skiftet. Solcelleanlegg representerer en pålitelig metode for å oppnå dette.

Solen er en uuttømmelig energikilde, og energien som ditt solcelleanlegg fanger opp, ville ellers ha gått til spille. En stor fordel med solceller er også at de produserer strømmen lokalt, der den forbrukes, noe som minimerer energitap som ellers kan oppstå under transport. Ved å installere solcelleanlegg på eget tak, unngår du også inngrep i naturen, siden du utnytter en allerede eksisterende plass.

Solceller bidrar til å realisere konsepter som nullenergihus eller til og med hus som produserer mer strøm enn de bruker. Selv om Norge hovedsakelig bruker ren energi som vannkraft, og effekten av å legge til solenergi derfor ikke er like dramatisk som i land som avhenger av kullkraft, bidrar hvert solcelleanlegg til et større overskudd av ren energi. Dette overskuddet kan erstattes på steder som ellers ville ha benyttet seg av mindre bærekraftige energikilder.

Solcelleanlegg er dessuten kjent for sin lange levetid. Våre paneler kommer med en produktgaranti på 15 år, og vi lover at de vil opprettholde minst 80 % av sin opprinnelige kapasitet etter 25 år, noe som understreker deres holdbarhet og langsiktige verdi.

Hvor miljøvennlig er det å produsere solcellepaneler?

Silisium er det nest vanligste grunnstoffet på jorden. Men det kreves en kjemisk prosess for å omdanne silisiumet så det kan brukes i solcellepaneler. Denne prosessen slipper allerede ut mindre CO2 enn for eksempel kullenergi, men forskerne jobber stadig for å gjøre den bedre. Verdens mest miljøvennlige produksjon av silisium for solceller gjøres faktisk i Norge!

Silisium er det nest vanligste grunnstoffet på jorden, men det krever en spesifikk kjemisk prosess for å omdanne det til en form som kan brukes i solcellepaneler. Selv om denne prosessen allerede har et betydelig lavere CO2-utslipp sammenlignet med produksjon av energi fra kull, arbeider forskere kontinuerlig med å forbedre den for å redusere miljøpåvirkningen ytterligere. Interessant nok foregår verdens mest miljøvennlige produksjon av silisium for solceller i Norge, noe som reflekterer landets forpliktelse til bærekraftig teknologi og miljøvennlig industriell praksis.

Trenger du elektriker?

Oppdag hvordan Nordre Follo Elektriske AS kan lyse opp din hverdag! Vi tilbyr kostnadsfri befaring enten du trenger hjelp til som privat kunde, bedriftskunde eller som beboer i borettslag. Vårt team av sertifiserte elektrikere her for å assistere deg.