Slik fungerer solceller

Til hverdags holder det å vite at solceller fungerer, ikke hvordan. Men hvis du vil imponere gjestene med hvordan taket ditt gir dem varm kaffe, får du her en forklaring for selskapsbruk.

For å forstå hvordan solcellepaneler på taket kan produsere strøm til en varm kopp kaffe, kan det være interessant å vite litt om hva de er laget av og hvordan de fungerer. Solcellepaneler er hovedsakelig laget av silisium, et grunnstoff som i sin naturlige tilstand danner et krystallgitter som ikke er særlig effektivt til å lede strøm.

For å forbedre denne egenskapen og produsere solceller, tilsettes små mengder av fosfor og bor til silisiumet. Dette skaper en ubalanse i antall elektroner, som resulterer i "hull" på den ene siden og et overskudd på den andre. Denne ubalansen fører til at elektronene beveger seg fra den ene siden til den andre.

Når sollys treffer silisiumet, frigjøres noen elektroner. Disse kan ikke returnere direkte på grunn av en spenningsbarriere som er skapt, men tar i stedet en lengre rute gjennom en ekstern elektrisk krets tilbake til sitt opprinnelige sted. Denne bevegelsen av elektroner gjennom kretsen skaper elektrisitet.

Effektiviteten og mengden strøm et solcellepanel kan produsere, avhenger av antallet elektroner som beveger seg og deres hastighet. Ved å seriekoble flere solceller kan man øke strømproduksjonen nok til å for eksempel kunne servere en kopp varm kaffe.

Hva består et solcelleanlegg av?

  1. Solcellepaneler – Disse enhetene konverterer sollys til elektrisk energi.
  2. Festemidler – Disse brukes for å montere og holde solcellepanelene sikkert fast på taket.
  3. Strømkabler – Kabler som kobler solcellepanelene sammen for å lede strømmen.
  4. Vekselretter – En enhet som omdanner likestrømmen som produseres av panelene til vekselstrøm, som er nødvendig for bruk i husholdningen.
  5. Elektrisk tilkobling – Koblingen som knytter solcelleanlegget til sikringsskapet og det større strømnettet, noe som gjør det mulig å bruke eller distribuere strømmen som genereres.

En tilgjengelig applikasjon for både telefoner og datamaskiner lar brukerne overvåke strømproduksjonen fra solcelleanleggene deres. Denne funksjonen tilbyr realtidsinformasjon om mengden energi som genereres, og gir verdifull innsikt i hvor effektivt solcelleanlegget opererer. Dette gjør det enklere for brukerne å forstå og optimalisere energibruken i hjemmet eller bedriften.

Batteribanker kan også installeres for å lagre strømmen som produseres av solcelleanlegget for bruk på et senere tidspunkt. For å sikre en trygg og korrekt installasjon av et solcelleanlegg, er det nødvendig at arbeidet utføres av en sertifisert solcelleinstallatør. Dette sikrer at systemet ikke bare fungerer effektivt, men også oppfyller alle tekniske og sikkerhetsmessige standarder.

Hva gjør vekselretteren?

Solcellepanelet ditt produserer likestrøm, der elektronene flytter seg kontinuerlig i en retning, lik en endeløs vei. I motsetning benytter de fleste elektriske apparater og hjemmets strømforsyning seg av vekselstrøm, som beveger seg frem og tilbake og er bedre egnet for effektiv strømoverføring over lengre avstander. For at strømmen fra solcellepanelene skal kunne brukes effektivt i hjemmet, må likestrømmen konverteres til vekselstrøm. Dette oppnås ved hjelp av en vekselretter, en enhet som gjør det mulig å anvende den genererte energien til forskjellige formål, slik som oppvarming av gulv.

Alle batteridrevne enheter, inkludert datamaskiner og telefoner, opererer på likestrøm. Inne i ladekabelen til disse enhetene finnes det en viktig komponent, ofte kalt en "klump", som utfører en kritisk funksjon. Denne enheten konverterer vekselstrømmen fra stikkontakten til likestrøm. Denne omformingen er essensiell for at strømmen kan lades trygt inn i enhetens batteri.

Trenger du elektriker?

Oppdag hvordan Nordre Follo Elektriske AS kan lyse opp din hverdag! Vi tilbyr kostnadsfri befaring enten du trenger hjelp til som privat kunde, bedriftskunde eller som beboer i borettslag. Vårt team av sertifiserte elektrikere her for å assistere deg.