Elektrotermografi

Derfor bør termografi være en del av den interne kontrollen i næringsbygg.

Elektrotermografi – hva er det?

Vanligvis er elektriske installasjoner skjult bak vegger og under gulv i bygninger. Termografi er en teknikk som måler overflatetemperaturer for å oppdage varmeutvikling og kontrollere tilstanden til elektriske installasjoner. Dette utføres ved hjelp av et infrarødt kamera som oppfanger infrarød stråling og konverterer den til temperaturverdier. Formålet med termografi er å forebygge driftsstans og potensielt brannfare.

Vi har sertifiserte montører som er kjent med NEK 405-standardene innen termografi for næringssektoren. Vi tilbyr inspeksjon av elektriske anlegg og termografitjenester for næringsbygg.

Mulighet for å oppdage feil og mangler i tide

En økende mengde bedrifter integrerer termografering som en del av sin interne kontroll, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og HMS (helse, miljø og sikkerhet) praksis. Mange forsikringsselskaper krever nå slike rutinemessige inspeksjoner. Formålet med internkontrollen er å identifisere avvik knyttet til elektriske installasjoner. Ved hjelp av et IR-kamera kan varmeutvikling oppdages, og problemområdene kan lokaliseres. Denne teknologien gjør det mulig for elektrikere å avdekke feil i fordelingsanleggene før de eskalerer til alvorlige problemer. Termografi er spesielt relevant for eldre elektriske anlegg som bruker utdaterte komponenter som skrusikringer og tradisjonelle skuffbrytere.

Kontroller el-tavler og annet utstyr

Brann og driftsstans som oppstår på grunn av feil i elektriske anlegg, kan forebygges ved å innføre termografering som en fast del av internkontrollen. Dette kan bidra til å:

 • Oppdage varmgang i koblinger.
 • Avdekke komponentfeil.
 • Registrere feilbelastning.
 • Forebygge brann i el-tavler.
 • Øke brannsikkerheten.

I en internkontroll avdekkes feil og mangler i elektriske anlegg. Termografering gjør det mulig å oppdage skader før ulykker inntreffer.

Andre oppdrag der termografi er aktuelt inkluderer:

 • Kontroll av varmekabler i gulv.
 • Elektronikktermografering.
 • Elektrotermografi for høyspent.
 • Fyringsanlegg og lekkasjesporing i varmeforsyning (VVS).
 • Byggtermografi.

Bestille? Dette er prosessen

 1. Kontakt oss
 2. Vi gjennomfører befaring
 3. Vi gir et tilbud
 4. Utførelse av kontroll
 5. En rapport blir levert

Etter inspeksjonen leverer elektrikeren en rapport som inneholder bilder, måleresultater og anbefalinger for eventuelle utbedringer. Vi kan også ta oss av utførelsen av nødvendige forbedringer.

Hvor ofte bør bygget undersøkes?

Vi anbefaler regelmessig termografering av fordelere, tavler og sikringsskap for bedrifter, som en del av FG-kontrollen. Dette sikrer bedriften mot potensielt store kostnader forbundet med uventet driftsstans og eventuelle skader på utstyr.

Trenger du elektriker?

Oppdag hvordan Nordre Follo Elektriske AS kan lyse opp din hverdag! Vi tilbyr kostnadsfri befaring enten du trenger hjelp til som privat kunde, bedriftskunde eller som beboer i borettslag. Vårt team av sertifiserte elektrikere her for å assistere deg.