Solcelleanlegg på næringsbygg

Behovet for grønne og bærekraftige løsninger i næringslivet er større enn noen gang.

Etterspørselen etter bærekraftige og grønne løsninger i næringslivet er høyere enn noen gang, og solcelleanlegg fremstår som et populært valg for energibesparelse og miljøvennlighet.

Våre elektrikere har dybdekunnskap om både solenergi og de spesifikke behovene i næringsmarkedet og lokalområdene. Vi installerer solcelleanlegg av høy kvalitet tilpasset norske forhold over hele landet.

Vi prioriterer at du som kunde får en skreddersydd løsning som møter dine behov og sikrer optimal funksjon gjennom hele anleggets levetid. Derfor legger vi stor vekt på kvalitet, håndverk og kundeservice når du velger et solcelleanlegg fra våre medlemsbedrifter.

Gode grunner til å investere

Høye strømpriser, støtte gjennom energiøkonomiseringsprogrammer (ENØK) og en økende fokus på bærekraftighet har skapt en betydelig interesse for solcelleanlegg blant norske virksomheter. Mange har allerede installert slike anlegg, mens andre er i prosessen med å planlegge installasjonen.

Samtidig finnes det mange som fortsatt vurderer sine alternativer. Er du en av dem? Her er noen overbevisende grunner til å investere i solcelleanlegg på næringsbygg:

 • Bedre energimerking og grønn profil: Solcelleanlegg forbedrer byggets energimerking og bidrar til en sterkere grønn profil.
 • Uavhengig av strømstøtte: Næringsbygg mottar generelt ikke samme strømstøtte som privatboliger, noe som gjør egen energiproduksjon gunstig.
 • Økt eiendomsverdi: Installasjon av solcelleanlegg kan øke verdien på næringsbygg.
 • Snøsmelting: Solcelleanlegget kan bidra til å smelte snø på taket, noe som reduserer vedlikeholdsbehovet.
 • Attraktivitet på utleiemarkedet: Bygg med solcelleanlegg er ofte mer attraktive på utleiemarkedet.
 • Lønnsomhet ved takutskiftning: Installering av solcellepaneler er spesielt lønnsomt i forbindelse med utskiftning av tak, da det kan integreres i byggets struktur.

Tips: Har bygget ditt et skråtak? I så fall har du muligheten til å erstatte et tradisjonelt tak med integrerte solcellepaneler. Dette kan ikke bare forbedre byggets energieffektivitet, men også modernisere utseendet.

Solcelleanlegg er særlig nyttige for energikrevende bygg som produksjonsanlegg, industrianlegg og landbruksbygg, men også små og mellomstore virksomheter kan spare betydelige summer. De fleste næringsbygg har høy strømforbruk på dagtid, akkurat når solcellene produserer mest strøm. Dette betyr at næringsbygg effektivt kan utnytte solcelleanlegget til det fulle, optimalisere energiforbruket og redusere driftskostnader.

Det er lurt å satse på sol

Næringsbygg er ideelle for installasjon av solceller, da de ofte har store takflater som ikke er skyggebelagt av andre bygninger. Ved tradisjonelle installasjoner benyttes strømmen som produseres direkte til byggets eget forbruk, og eventuell overskuddsstrøm selges tilbake til strømnettet.

I juli 2022 ble en ny nettleiemodell innført, designet for å spre strømforbruket mer jevnt over døgnet og redusere belastningen på strømnettet. Solcelleanlegg spiller en viktig rolle i dette ved å bidra til å avlaste strømnettet, spesielt under høyforbruksperioder.

Pris på solcelleanlegg

Å installere solcelleanlegg på et næringsbygg innebærer en initial investeringskostnad, men disse systemene har en lang levetid, ofte opp til 40 år, noe som gjør dem til en lønnsom investering over tid.

På nettsiden Soleliten.no kan du registrere bedriftens adresse for å få et estimat på hva solcelleanlegget vil koste. Du kan også finne ut hvor mange solcellepaneler som får plass på bygget ditt og beregne den potensielle strømproduksjonen. Dette gir en god oversikt over både kostnader og mulige energibesparelser.

Vi kan gi deg gode råd om:

 • Størrelsen på anlegget: Vurder hvor stort anlegg din virksomhet kan bygge basert på tilgjengelig takflate og budsjett.
 • Himmelretning på taket: Identifiser hvilken himmelretning på taket som egner seg best for maksimal sollysutnyttelse.
 • Forventet effekt: Estimer hvor mye effekt som kan forventes fra anlegget under optimale forhold.
 • Tilpassede løsninger: Finn løsninger som er tilpasset virksomhetens strømbruk og forbruksmønster for å optimalisere kostnadsbesparelser.
 • Muligheter og begrensninger i byggets el-anlegg: Vurder eksisterende el-anlegg for å identifisere mulige oppgraderinger eller begrensninger.
 • Produktvalg: Velg solcellepaneler og andre komponenter som best møter dine behov.
 • Tilleggsprodukter: Vurder behovet for batterilagring, elbilladere, avanserte strømstyringssystemer og snøsmeltefunksjoner.
 • Service og vedlikehold: Planlegg for regelmessig service og vedlikehold for å sikre langvarig og effektiv drift av solcelleanlegget.

Tips: Virksomheter kan få «grønne» lån med lav rente for å investere i solcelleanlegg.

Bli konkurransedyktig

Stadig flere kunder krever at produkter og tjenester har et lavt klimaavtrykk. Virksomheter som investerer i solcelleanlegg eller andre energieffektiviserende tiltak (ENØK) vil derfor styrke sin konkurranseevne i fremtiden. Dette skyldes både økt etterspørsel etter bærekraftige løsninger og potensielle kostnadsbesparelser fra energiforbruket.

Virksomheter får støtte

Det eksisterer flere ulike ordninger for solcelletilskudd.

Den mest relevante støtteordningen for næringsaktører som investerer i solcelleanlegg er Regjeringens strømstøttepakke til bedrifter. Virksomheter som sliter med høye strømutgifter kan dra nytte av ENØK-støtte, som kan dekke opptil 50 prosent av investeringskostnadene. Dette gjelder for tiltak som solcelleanlegg, noe som gir en betydelig økonomisk lettelse og incentiv til å investere i bærekraftige energiløsninger.

For borettslag, sameier og boligaksjeselskap er Enova-tilskuddet mest relevant. Enova gir også støtte til rådgivning knyttet til solcelleanlegg.

Flere kommuner tilbyr egne støtteordninger for bærekraftige investeringer. For eksempel, gjennom klimatilskuddet i Oslo kommune, kan borettslag, sameier og bedrifter motta tilskudd for rådgivning, kjøp, og installasjon av solceller. I tillegg kan Innovasjon Norge tilby støtte til prosjekter som anses som innovative, noe som gir ytterligere økonomiske incentiver for å investere i grønne løsninger.

Solcelleanlegg på byggets fasade

Solcelleanlegg installeres som oftest på taket, men det er mulig, og mange fordeler, med å utnytte fasaden:

 • Frie for is og snø: Fasaden dekkes ikke av is og snø om vinteren, noe som kan forbedre effektiviteten og redusere vedlikeholdsbehov.
 • Uutnyttet areal: Fasaden representerer et stort, ofte uutnyttet areal på mange næringsbygg som kan utnyttes til energiproduksjon.
 • Årlig strømproduksjon: Solcellepanel på fasaden kan produsere strøm hele året, selv under lavere solforhold.
 • Positivt inntrykk: Et solcelleanlegg på fasaden er synlig for gjester og forbipasserende, og signaliserer en miljøbevisst og moderne bedrift, noe som kan gi et positivt inntrykk.

Ønsker du å bestille?

Slik foregår prosessen:

 • Kontakt oss: Start dialogen med oss for å utforske mulighetene.
 • Behovsanalyse: Vi vurderer hvor mye strøm som kan produseres, og om bygget kan håndtere et stort solcelleanlegg.
 • Vi sender tilbud: Basert på analysen, vil en elektriker sende et detaljert tilbud.
 • Detaljprosjektering, planlegging og bestilling: Når tilbudet er akseptert, starter detaljprosjektering og planlegging av prosjektet, etterfulgt av bestilling av nødvendig utstyr.
 • Installering av solcelleanlegget: Utstyret installeres på bygget av kvalifiserte teknikere.
 • Testing, idriftsetting og overlevering av FDV: Anlegget testes grundig, idriftsettes, og dokumentasjon overleveres til eier eller operatør av bygget.
 • Innføring i systemet: Eier eller operatør får en grundig innføring i hvordan systemet fungerer.

Trenger du elektriker?

Oppdag hvordan Nordre Follo Elektriske AS kan lyse opp din hverdag! Vi tilbyr kostnadsfri befaring enten du trenger hjelp til som privat kunde, bedriftskunde eller som beboer i borettslag. Vårt team av sertifiserte elektrikere her for å assistere deg.